VI BARNMORSKOR

Jag hade bestämt mig för att hålla käften men jag kan inte. Jag känner mig provocerad o mållös. Det bildas nya grupper på instagram där man tillsynes får smutskasta sjukvårdspersonal med starkt motstånd att lyssna till kommentarer från desamma. Det ska finnas ett forum för att uttrycka känslor o upplevelser från ena parten medan den andra snällt ska lyssna men hålla käften. Det blir så fel. Att kvinnofrågor är starkt eftersatt råder inget tvivel om. Det är egentligen en politisk fråga men hamnar i knäet på stackars sjukvårdspersonal. När enskilda personer, eller hela yrkesgrupper, i detta fallet barnmorskor, snackas ner, då blir jag förbannad. Folk ska sköta sitt jobb, o vi ska va kunniga o noggranna, det håller jag med om. Utgångspunkten är att vi sköter vårt jobb. Vi har en bra utbildning, vi har bra barnmorskor som alla har valt ett yrke där man värnar om alla kvinnor o deras reproduktiva o sexuella hälsa. En barnmorskas mål är en nöjd frisk kvinna med bra upplevelser. Istället målas barnmorskor upp som icke empatiska inkompetenta idioter som forcerat kör över folk?!? Why?? En graviditet är en risk. Trots kontroller o världens bästa mödrahälsovård drabbas gravida kvinnor av högt blodtryck, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes etc. Förlossningen är också en risk. Vi har en av världens bästa förlossningsvård med låga siffrorna för barna o mödradödlighet. Ändå drabbas kvinnor av komplikationer under o efter förlossningen. Vems fel är det?? Kvinnor som har komplicerade förlossningar har sämre förlossningsupplevelse o är mindre nöjda med sin barnmorska. Vi gör vårt jobb. Inget hellre vill vi än att allt ska gå bra. Ibland under stark stress o personalbrist, men ändå, med vårt allra allra bästa o med stor omtanke o respekt för paret framför oss. Vi väljer inte våra situationer o vi väljer inte våra patienter. Vi ska ifrågasättas, nochaleras, kritiseras o bara stå kvar o ta emot? Patienter som skäller ut, idiotförklarar o anmäler o vi ska bara stå kvar o ta emot? Bli hotade o tryckta mot väggen men bara stå kvar o ta emot? Vi väljer inte våra pat, vi ska bara gilla. Narkomaner, uteliggare, psykiskt sjuka, sociopater, psykopater ja alla ska få samma vård såklart, alla är lika värda. Bildar vi forum på sociala medier o smutkastar folk som vi tycker har felaktiga förväntningar på sjukvården?? Det är kanske dags? När man tycker att man inte blir lyssnad på o omhändertagen om man inte får nytt recept på p-piller på studs när man behöver. När man gått in i en graviditet med kraftig övervikt o sen drabbas av diabetes. Vems fel? Vems ansvar? Ett barn som dör i magen- vems fel är det? En djup bristning, vems fel är det? Det finns stackars människor som avlider i hjärtinfarkt på en hjärtintensivavdelning o det finns stacksrs människor som får djupa bristningar när de föder barn, vems fel är det? Självklart ska det finnas forum för föräldrar som misst sina barn eller fått förlossningsskador. Kvinnor ska inte vispas undan o ska få hjälp såklart. Men det blir fel när forumet ligger öppet för alla o när det vinklas fel. Detta gör att kvinnor blir rädda för att föda barn. O att folk tror att vi har inkomptetenta icke omsorgsfulla barnmorskor. O det gör att ingen längre vill bli barnmorska. Så sorgligt. Barnmorskor är väl om någon yrkesgrupp en kår som sörjer för alla kvinnors välmående i alla hänseenden! Ett yrke som är helt fantastiskt! Att få jobba med friska människor o med LIV! Jag kan inte hålla käften längre. En patient får gå in på mitt rum o ställa krav o hota o bete sig illa o jag ska bara acceptera. Hon får anmäla mig. Hon får göra sin röst hörd på tv o sociala medier för att hon känner sig kränkt då jag informerar om att man inte bara kan välja ett kejsarsnitt utan att det ska va på medicnsk indikation. Sätter jag emot så står mitt namn på ystad allehandas framsida dagen efter o min framtid som barnmorska är slut. Men en patient, hon tar sig rätten. Alltid. Jag är en kvinna o barnmorska med stort hjärta, större än mångas o min känsla för möten o kvinnor o deras välmående är snarast ett kall. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar kvinnor. Jag vill att vi ska ha det bra. Jag blir ledsen av den utvecklingen vi har där stackars sjukvårdspersonal hängs ut till höger o vänster. Kvinnofrågor som måste lyftas har absolut ingenting med okunniga obarmhärtiga barnmorskor att göra. Absolut inte. Tack för ordet. Peace out. Yours/ fittdr.